Het aantal dodelijke verkeersongevallen is vorig jaar sterk gestegen

NOS Journaal•gisteren, 10:31•Gisteren aangepast, 15:23

Het aantal ernstige verkeersongevallen is het afgelopen jaar fors toegenomen. Volgens voorlopige statistieken van Smart Traffic Accident Reporting (STAR) waren er vorig jaar 578 verkeersongevallen met minstens één dode. In 2021 waren dat er 491.

Dit zijn door de politie geregistreerde ongevallen. Het dodental is hoog, omdat in de STAR-statistieken ongevallen met meerdere gewonden als één worden geteld. Daarnaast worden niet alle dodelijke ongevallen geregistreerd door STAR. Als een fietser valt en later in het ziekenhuis overlijdt, zonder tussenkomst van de politie, wordt hij niet meegenomen in de statistieken.

Pas op 19 maart maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend hoeveel doden er vorig jaar in het verkeer zijn gevallen.

De cijfers van STAR laten echter een trend zien. Het aantal ongevallen daalde jarenlang, maar dat was al aan het veranderen, zegt Paul Broer, verkeersleider van de Nationale Politie.

“Eind vorig jaar zagen we het al een beetje aankomen. In 2020 was er een flinke afname, maar dat kwam ook door de coronamaatregelen, waardoor het verkeer op straat afnam”, zegt Broer in de NOS Radio. 1 Journaal. . “De stijging van eind 2021 heeft zich doorgezet in 2022.”

“We hebben het gevoel dat er mensen zijn die zich gewelddadig gedragen, het lontje is wat kort”, zegt Broer. “Mensen geven niet zoveel om de regels.”

Volgens Broer is alleen handhaven van de regels niet voldoende. Ook de inrichting van de weg moet worden overwogen. “Ook informatie van de overheid en het maatschappelijk middenveld is belangrijk.”

E-bikes

Broer denkt uit voorlopige statistieken te kunnen concluderen dat steeds meer fietsers, waaronder fietsgebruikers, betrokken zijn bij ongevallen. “Dat is niet gek, want er zijn meer mensen gaan fietsen en er zijn meer e-bikes op straat gekomen.”

Daarom is het belangrijk om te controleren of de fietspaden geschikt zijn voor e-bikes. Volgens Broer moet ook worden beoordeeld of mensen de snelheid van de elektrische fiets aankunnen.

“Die fietsen kun je makkelijk vergroten. Als je 25 kilometer per uur op je fiets gaat, wordt de kans op een ongeval ook groter.”

Campagnes

Ook overheidscampagnes en andere voorlichting zijn volgens hem een ​​goede manier om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. “Gerichte campagnes op specifieke doelgroepen bijvoorbeeld, zoals de TeamAlert-campagne gericht op jongeren.”

Volgens de statistieken van de SWOV is de kans op een verkeersongeval in oktober het grootst tussen 12.00 en 15.00 uur. Ongeveer één op de 1.000 Nederlanders is betrokken bij een ernstig verkeersongeval.

Hoeveel mensen sterven er jaarlijks wereldwijd in het verkeer?

Van de 1,35 miljoen mensen die wereldwijd omkomen bij verkeersongevallen, vindt meer dan 90 procent plaats in lage- en middeninkomenslanden. Daarnaast neemt het aantal verkeersdoden toe, vooral onder jongeren.

Hoeveel doden vallen er jaarlijks in het verkeer? In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om het leven bij verkeersongevallen. Dat is 4,6 procent minder dan in 2020, toen er 610 verkeersdoden vielen, en het laagste aantal sinds 2015. Ten opzichte van 2000 is het aantal doden door verkeersongevallen afgenomen, terwijl de bevolking toeneemt.

Hoe groot is de kans om dood te gaan in het verkeer? We beschrijven het risico van een gebeurtenis in aantal en categorie. Het risico om te overlijden bij een auto-ongeluk is bijvoorbeeld 1 als de teller in 6.700 auto’s als de noemer (1/6.700), in een vliegtuig 1/100.000 vlieguren en bij parachutespringen 1/60 sprongen.

Waar vallen de meeste doden in het verkeer?

Het risico op dodelijke verkeersongevallen is het hoogst in Oostenrijk, Duitsland, Portugal en België. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van Eurostat. U loopt het meeste risico in Oostenrijk, waar gemiddeld 42,8 slachtoffers per 10.000 inwoners vallen.

Waar gebeuren de meeste fietsongevallen? De meeste fietsongevallen gebeuren binnen de bebouwde kom.â Een goede ongevallenregistratie biedt de mogelijkheid gevaarlijke gebieden te signaleren en te verbeteren.

Hoeveel doden bij auto ongelukken per jaar wereldwijd?

Wereldwijd sterven er jaarlijks zo’n 1.240.000 mensen op de wegen, dat zijn zo’n 3.400 slachtoffers of 7 volle Jumbojets per dag! Ten minste één op de 200 mensen in de wereld sterft als gevolg van een auto-ongeluk.

Hoeveel mensen sterven er elke dag op de weg? Momenteel zijn er in ons land gemiddeld zo’n twee ongevallen op de weg en 58 zwaargewonden per dag; in 2020 waren dat er 610.

Wie rijden er meer mannen of vrouwen?

Meer kilometers Mannen rijden ook twee keer zoveel kilometers als vrouwen. En bovendien hebben vrouwen twee keer zoveel kans om bijrijders te hebben als mannen. Momenteel bezit bijna tweederde (65%) van de mannen een auto, vergeleken met een derde (37%) van de vrouwen.

Zijn mannen of vrouwen betere chauffeurs? Mannen zoeken nu niet te ver, want uit onderzoek van het British Medical Journal blijkt dat vrouwen nog steeds betere chauffeurs zijn dan mannen. Mannen vormen een groter risico voor hun medegebruikers en rijden vaak in gevaarlijkere voertuigen. Dat blijkt uit onderzoek, dat bestaat uit vier datasets.

Kunnen vrouwen autorijden? Veel vrouwen kunnen niet autorijden. Geen grapje; ze zijn niet erg capabel – in levende lijve welteverstaan. Dit komt omdat hun benen gemiddeld korter zijn dan die van mannen. Daardoor moeten ze dichter bij het stuur zitten om bij de pedalen te kunnen en rechter dan ze boven het dashboard kunnen zien.

Wie kan goede mannen of vrouwen besturen? Volgens Brits onderzoek is het bewezen: vrouwen rijden beter dan mannen. Ongeveer 1.400 chauffeurs werden gecontroleerd op zaken als bumperkleven, te hard rijden en afsnijden. Vrouwen scoren 23,6 op 30, vergeleken met 19,8 voor mannen.

Kunnen vrouwen minder goed rijden?

Vrouwen rijden voorzichtiger Vrouwen rijden voorzichtiger in het verkeer dan mannen. Daardoor raakte slechts 44 procent van hen lichtgewond en slechts 34 procent van de zwaargewonden. Als we kijken naar het aantal mensen dat op de weg om het leven komt, is slechts 23 procent vrouw.

Zijn mannen betere chauffeurs dan vrouwen? ANWB komt met een wetenschappelijk onderbouwd antwoord met de tool Veilig Rijden. Hier is het verlossende antwoord: mannen rijden veiliger dan vrouwen. Volgens de ANWB rijden momenteel 41.000 mensen door de unieke tool van de organisatie. Gezamenlijk hebben gebruikers meer dan 510 miljoen kilometer afgelegd.

Hoeveel ongelukken per jaar met fiets?

Een fietsPersonenwagen
2016189231
2017206201
2018228233
2019203237

Hoeveel fietsers sterven er per jaar? Verkeersongevallen met het vervoermiddel De meeste verkeersslachtoffers in 2021 waren fietsers (207) en inzittenden van personenauto’s (175). Van de mensen die onderweg in een auto stierven, waren 137 chauffeurs en 38 passagiers. Daarbij kwamen 52 motorrijders, 49 bromfietsers, 43 voetgangers en 32 scooterrijders om het leven.

Hoeveel ongevallen treffen fietsers? Overige niet-aanrijdingsdoden Twee op de drie fietsers die omkomen bij een ongeval zullen in 2021 zijn overleden als gevolg van een aanrijding met een ander voertuig of vast object. Ze kwamen vaak in aanrijding met een personenauto, bestelbus, vrachtwagen of bus (105 keer).

Welk voertuig heeft de meeste ongelukken?

Het aantal verkeersongevallen met fietsen in Nederland 2017 was het enige jaar waarin er meer ongevallen met fietsen waren dan met auto’s (206 tegen 201). In 2018 kwamen er 228 mensen om het leven door fietsen, dat is een derde van alle verkeersongevallen. In 2019 is dit aantal gedaald naar 203.

Welke autokleur heeft de meeste ongevallen? Bestuurders van roze auto’s zijn degenen die de meeste botsingen met andere bestuurders veroorzaken. Dat blijkt uit cijfers van het Statistiekcentrum Verzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. Het bureau kijkt ook naar voertuigtypeconflicten.

Waar gebeuren de meeste ongevallen? Uit deze analyse blijkt dat in Rotterdam de meeste auto-ongevallen plaatsvonden, maar liefst 6280. In totaal werden er in 2020 103.000 auto-ongevallen geregistreerd.

Hoeveel ongelukken met de fiets per jaar?

Meeste fietsdoden onder 77-jarigen Hoewel het aantal verkeersdoden onder automobilisten sinds 2000 daalt, is het totale aantal dodelijke fietsongevallen niet afgenomen. In 2021 vielen er 207 fietsdoden.

Hoeveel ongelukken gebeuren er met een elektrische fiets? In 2020 vielen er 229 doden onder fietsers. Vanaf 2019 had ongeveer een op de drie van deze kinderen voor het ongeval op een elektrische fiets gereden [11] [12].

Wie veroorzaakt de meeste ongevallen? Als je naar de statistieken kijkt, zie je dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar de meeste dodelijke ongevallen veroorzaken. Bij 25-plussers daalt het aantal sterk, maar vanaf 65 jaar stijgt het aantal ernstig gewonden weer. De tabel bereikt zijn hoogtepunt bij 80-plussers.