Onderzoek toont aan: De grootste reden…

Shimano Inc, uit Japan, is het metaalverwerkende bedrijf gespecialiseerd in de productie van vis- en skimateriaal en fietsonderdelen. In 2005 bestond 75% van de totale productie uit de productie van fietsonderdelen. In Europa staat het hoofdkantoor in Eindhoven.

Het Japanse bedrijf deed een onderzoek onder 15.500 mensen uit 12 verschillende landen. In het onderzoek is gekeken naar de belangrijkste redenen om een ​​elektrische fiets te kopen. De resultaten van dit onderzoek worden in deze blog met u gedeeld.

E-bike aanschaffen en prijs brandstof

Stijgende benzineprijzen worden bijvoorbeeld in 9 van de 12 landen als belangrijkste reden genoemd om een ​​elektrische fiets te kopen. Zeker 53 procent van de ondervraagden met de Nederlandse nationaliteit is het hiermee eens.

Subsidies komen op een goede tweede plaats. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer de overheid subsidie ​​verstrekt om de aanschaf van een e-bike te ondersteunen, 50 procent eerder bereid is een elektrische fiets aan te schaffen.

Subsidie elektrische fiets in Nederland

Op dit moment zijn er in ons land drie fiscale regelingen – ook wel subsidies genoemd – die alleen gelden voor ondernemers. Deze regelingen ondersteunen werkgevers bij de aanschaf van een elektrische fiets voor zichzelf of hun werknemers. Deze subsidies omvatten:

Op dit moment is er in Nederland geen aparte subsidieregeling voor particulieren. In Frankrijk wordt bijvoorbeeld subsidie ​​gegeven voor elektrische fietsen. Vijf jaar geleden had Frankrijk een laag marktaandeel in elektrische fietsen. Dankzij de stimulans groeit het marktaandeel. Lees meer over Europa en de fietsenmarkt in het artikel ‘Europa’s grootste groeiende markt voor elektrische fietsen’.

55-plussers houden zich aan het advies voor onderhoud

Wanneer je een elektrische fiets koopt, is het aan te raden om je e-bike eens in de 6 maanden te laten controleren. Uit onderzoek van Shimano Inc blijkt dat het vooral 55-plussers zijn die zich hieraan houden: ruim 41 procent. Daarnaast is 66 procent het eens met de impact van onderhoud op levensduurverlenging.

Favoriete elektrische fiets

Cortina E-U1 N3 2023

De Cortina E-U1 N3 is een mooi instapmodel – verkrijgbaar voor dames en heren onder de elektrische fietsen. Deze e-bike heeft een krachtige Bafang voormotor. Je schakelt gemakkelijk met de 3 versnellingen, die je op je stuur verstelt. Ook heb je 5 verschillende ondersteuningsmodi om de snelheid en ondersteuning aan te passen.

Meer weten over de Cortina E-U1 N3?

Wat is een ander woord voor analyseren?

bestuderen (werkwoord): analyseren, bekijken, oefenen, doorlichten, verkennen, oefenen, leren, onderzoeken, onderzoeken, ontleden, vastleggen, reflecteren, overwegen, overwegen bestuderen, onderzoeken, onderzoeken. analyseren (werkwoord): analyseren, onderzoeken, ontbinden, snijden, sorteren.

Welk ander woord? Synoniemen voor “hoe” in het Nederlands schoffel; hoe; Welk type; dus.

Wat is een ander woord voor interpretatie? interpreteren – intentie, betekenis of betekenis aan iets geven. Synoniemen: express. Perceptie, uitleg, begrip en opname gaan gepaard met een modale clausule: ‘hoe moet ik dat begrijpen? ‘; ‘begrijp dat niet verkeerd’.

Waarom een ​​ander woord? door (adv): dus(s) op deze manier of deze manier., dus(s) op deze manier of deze manier., dientengevolge(n) als resultaat; van achter., daarom(en) dienovereenkomstig; van achter., daarom(en) dienovereenkomstig; van rug., daarom.

Wat is de betekenis van analyseren?

Analyseren is iets grondig onderzoeken en ontleden. Op deze manier is het mogelijk om problemen te analyseren, maar ook data of zelfs de menselijke geest. Om iets te analyseren, moet het in verschillende delen worden opgedeeld. Soms gebruiken mensen het woord ontrafelen in plaats van analyseren.

C’est quoi être klantgericht? «L’orientation client» is een eenvoudig concept à la mode. Er is een ondernemingsstrategische strategie die de organisatie entière en het centrum zonder cesse van de klant au centrum des les services, processen, producten en contactpunten impregneert.

Hoe kwalitatieve data analyseren?

Je kunt kwalitatieve data op verschillende manieren analyseren, maar de methodes hebben vijf stappen gemeen:

  • Bereid uw data voor.
  • Bekijk en controleer uw gegevens.
  • Ontwikkel een coderingssysteem voor uw gegevens.
  • Wijs codes toe aan de gegevens.
  • Identificeer terugkerende thema’s.

Welke methode kun je gebruiken om kwalitatieve onderzoeksdata te analyseren? Kwalitatieve gegevensanalyse is een inhoudsanalyse waarbij de verzamelde gegevens worden gecodeerd in categorieën. Hiervoor zijn de uitspraken van de geïnterviewden gegroepeerd onder een code en vervolgens zijn de gecodeerde gegevens gegroepeerd in thema’s.

Wat is kwalitatieve analyse? Kwalitatief onderzoek Kwalitatieve gegevens zijn vaak in de vorm van woorden. Dit type onderzoek wordt gebruikt om concepten, ideeën of ervaringen te begrijpen. Kwalitatief onderzoek geeft je inzicht in onderwerpen die nog niet zo bekend zijn.

Hoe kwantitatief onderzoek analyseren? Kwantitatieve gegevens analyseren U kunt beschrijvende of beschrijvende statistieken gebruiken om uw gegevens samen te vatten en gemiddelden en varianties weer te geven. U kunt ook grafieken, spreidingsdiagrammen of frequentietabellen gebruiken om uw gegevens te visualiseren en trends of uitschieters te identificeren.

Wat zit er in een Analyseplan?

In het analyseplan geef je aan wat je met de verzamelde data gaat doen. Voor al het onderzoek moet je een analyseplan opstellen, dus niet alleen voor kwantitatief onderzoek maar ook voor kwalitatief onderzoek. U hoeft geen gegevens te verzamelen die u niet in het analyseplan opneemt.

Wat is een analytische procedure? Dit geldt dus voor stapsgewijze werkmethoden, waarbij deelanalyses worden uitgevoerd om tussendoelen te bereiken. De meeste analytische procedures zijn stap voor stap met een eerste fase van verkenning en afstemming op het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn er fases waarin specifieke producten worden ontwikkeld (bijvoorbeeld varianten).

Wat beschrijf je bij data-analyse? Gegevensanalyse is een grondige en zorgvuldige beoordeling en interpretatie van de gegevens die via een onderzoek zijn verzameld. De data-analyse levert vervolgens resultaten op die gebruikt kunnen worden om de onderzoeksvragen goed te beantwoorden.

Wat is een data-analyseplan? Het doel van een data-analyseplan is om een ​​overzicht te geven van hoe de inhoudelijke data geanalyseerd, verzameld of verzameld zullen worden.

Hoe begin je aan een onderzoek?

Onderzoek begint met een vraag of probleem. De term ‘leidende vraag’ wordt ook gebruikt om vragen te kaderen. U kunt uw hoofdvraag opsplitsen in deelvragen. U zoekt informatie op basis van de belangrijkste begrippen in uw vraag.

Hoe start je een onderzoeksvraag? Op basis van uw onderzoeksdoelstelling en een concrete omschrijving van uw informatiebehoefte kunt u de onderzoeksvraag of -vragen formuleren. Formuleer deze vragen zo precies mogelijk. Houd er bij het formuleren van de vragen rekening mee dat u of een onderzoeker deze vragen later gaat beantwoorden.